DELE Hazırlık Kursları

DELE’nin açılımı Diploma de Español como Lengua Extranjeraya da başka bir ifadeyle Spanish as a Foreign Language Diploma’dır.  Bu sınavı, ana dili İspanyolca olmayanlar alabilir.  Sınav İspanya Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmaktadır.  Bu nedenle İspanya’da İspanyolca üniversite eğitimi alacak olanlar DELE’de başarı göstermek zorundadır.  Başka amaçlarla da İspanyolca bilgisini ispatlamak isteyenlerin bu sınava girmesi gerekmektedir.  İspanya’da yılda üç kez yapılan bu sınava öğrencileri Özel İspanyolca Dil Okulları hazırlamaktadır.  Öğrenciler, İspanyolca seviyelerine bağlı olarak, okulların DELE Hazırlık kurslarına katılabilirler.

DELE Hazırlık programlarının süresi genellikle iki ile dört hafta arasındadır.  Programların belli başlangıç tarihleri vardır, Genel İspanyolca programları kadar esnek değildir.  Eğitim ücreti, kaç hafta eğitim alındığına ve hangi okulda eğitim alındığına bağlı olarak değişir.

KARE Yurtdışı Eğitim, İspanya’da dil eğitimi almak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermektedir.