İspanya’da Üniversite Eğitimi Hakkında

İspanya Üniversiteleri köklü bir geleneğe sahiptir.  Eğitim programlarının dili genellikle İspanyolca’dır.  Eğitim dili İngilizce olan programlar da sınırlı sayıda bulunmaktadır.  Bu programları, çoğunlukla uluslararası öğrenciler tercih etmektedir.  İspanya’da eğitim dili İngilizce olan programlar ağırlıklı olarak İşletme, Turizm vb. alanlar üzerinedir.  Akademik yıl Eylül sonu Ekim başında başlar.  İspanya’da üniversite eğitimi alabilmek için öğrencilerin İspanyolca / İngilizce yeterliliklerini ispatlamaları gerekmektedir.  Aynı zamanda İspanya Üniversiteleri’ne giriş için Türkiye’deki Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na benzer bir sınav gerçekleştirilmektedir.

Üniversite eğitim süresinin üç yıl olduğu İspanya Üniversiteleri’nde eğitim dili İngilizce olan programların yıllık ücretleri €5,000 ile €10,000 arasında değişmektedir.

KARE Yurtdışı Eğitim, İspanya’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermektedir.